fbpx

Windpark De Lutte

Windpark De Lutte is een initiatief van Prowind. Het doel van dit project is om bij te dragen aan de energiedoelstellingen van de RES-Twente en de landelijke energietransitie. Wij willen dit tot stand brengen in samenwerking met de provincie Overijssel, een (energie)coöperatie en de inwoners van Losser. Prowind werkt graag lokaal samen en stelt het windpark open voor lokaal eigendom. Wilt u een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken, dan kunt u contact opnemen met Prowind via info@windparkdelutte.nl.

Over windpark De Lutte

Het project Windpark De Lutte omvat een plan voor drie of vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. Dit is een van de zoekgebieden die de RES-Twente heeft aangewezen voor de opwek van duurzame energie met zon- en windenergie. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van circa 6 Megawatt, met een geschatte capaciteit van het gehele park van circa 25 MW geïnstalleerd vermogen. Het windpark wekt potentieel 68.500.000 kWh per jaar op, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomgebruik van ca. 20.000 huishoudens. Het zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)

In 2015 zijn tijdens de klimaatconferentie in Parijs door tweehonderd landen internationale klimaatafspraken gemaakt. Hierna publiceerde Nederland in 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES is een document waarin de regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte.

In de Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) staat informatie over hoe Twente kan bijdragen aan de doelen die in het klimaatakkoord zijn gepresenteerd. De RES-regio Twente is onderverdeeld in 11 gebieden: Almelo, Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Twenterand, Noord-Oost Twente, Hengelo en Enschede.

Windpark De Lutte valt binnen de RES-regio Noord-Oost Twente. De gemeenten van Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben in de concept-RES Twente voorgesteld om 225 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit door middel van:

  • 63 ha zon op dak (55 GWh)
  • 100 ha zonnevelden (80 GWh)
  • 9 windturbines (90 GWh)

(bron: https://energiestrategietwente.nl/losser)

De RES-Twente heeft zoekgebieden aangewezen voor de opwek van duurzame electriciteit met zon en wind. Zo is het gebied langs de A1 bij de grensovergang met Duitsland aangewezen als zoekgebied voor Wind. Windpark De Lutte valt binnen dit zoekgebied. Voor meer informatie over de zoekgebieden zie https://energiestrategietwente.nl/zoekgebieden

Voor meer informatie over de RES-Twente zie https://energiestrategietwente.nl/

Locatie

Het projectgebied ligt langs de A1 en de grens, in het buurtschap de Poppe. Het projectgebied is gelegen in de gemeente Losser en omvat een plan voor vier windturbines.

Initiatiefnemer

Windpark De Lutte is een initiatief van Prowind B.V. Prowind is in Nederland opgericht in 2017 en is een projectpartner die tegemoetkomt aan de behoefte aan lokale vormen van duurzame energieopwekking. Dit doen we door samenwerkingsverbanden te creëren met stakeholders zoals burgers, landeigenaren, energiecoöperaties en overheden.

Heeft u vragen over Windpark De Lutte? Dan kunt u contact opnemen via info@windparkdelutte.nl

Visualisaties