Windpark De Lutte

Windpark De Lutte is een initiatief van Prowind. Het doel van dit project is om bij te dragen aan de energiedoelstellingen van de RES-Twente en de landelijke energietransitie. Wij willen dit tot stand brengen in samenwerking met de provincie Overijssel, een (energie)coöperatie en de inwoners van Losser. Prowind werkt graag lokaal samen en stelt het windpark open voor lokaal eigendom. Wilt u een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken, dan kunt u contact opnemen met Prowind via info@windparkdelutte.nl.

Het laatste nieuws

Interesse in actuele ontwikkelingen en nieuws over het windpark?

Oproep voor coöperatie

Een belangrijk doel bij het realiseren van het windpark De Lutte is het realiseren van maximale zeggenschap door inwoners en het eerlijk verdelen van de lasten en lusten. Dit willen we vormgeven door 50% van het project door inwoners te laten ontwikkelen. 50% van het windpark komt dan ook in eigendom van de inwoners van de Lutte.

Wilt u meedenken en meebeslissen over het windpark?

Voor het realiseren van maximale zeggenschap door inwoners en het eerlijk verdelen van de lasten en lusten, zoeken we de samenwerking met een (op te richten) energiecoöperatie. Hiervoor zijn ondertussen een aantal bijeenkomsten gehouden in De Lutte en het lijkt erop dat er voldoende mensen zijn die hieraan willen bijdragen. Echter, deze groep mensen kan zeker nog hulp gebruiken. Wilt u meedenken over dit project en hoe dit project een positieve bijdrage kan leveren aan De Lutte? Dan kunt u zich nog aanmelden bij Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel. (l.broere@natuurenmilieuoverijssel)

Oproep voor klankbordgroep: onafhankelijke stem uit de omgeving

Voor dit project willen we een lokale klankbordgroep oprichten. Een klankbordgroep is een onafhankelijke groep omwonenden die de belangen van de omgeving vertegenwoordigen. De lokale leden zijn aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over het windpark. Omgekeerd is de klankbordgroep een spreekbuis voor deze belanghebbenden.

Wilt u meedenken over het windpark?

De klankbordgroep wordt door de initiatiefnemers regelmatig gevraagd om advies en feedback te geven op de plannen en actief mee te denken. De mening van de klankbordgroep wordt serieus meegewogen in de te nemen stappen in de verkenning en de eventueel daaropvolgende ontwikkel- en vergunningentrajecten en later ook bij de realisatie. Wilt u lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan een e-mail aan info@windparkdelutte.nl.

Over windpark De Lutte

Het project Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. Dit is een van de zoekgebieden die de RES-Twente heeft aangewezen voor de opwek van duurzame energie met zon- en windenergie. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van circa 6 Megawatt, met een geschatte capaciteit van het gehele park van circa 25 MW geïnstalleerd vermogen. Het windpark wekt potentieel 68.500.000 kWh per jaar op, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomgebruik van ca. 20.000 huishoudens. Het zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Visualisaties

Tijdslijn van de planfase

 Participatie en communicatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Windpark De Lutte. Vul je naam en e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.

2 + 2 = ?

Meer informatie:

Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Dan komen we graag bij u langs. U kunt een afspraak maken met de gewenste organisatie via de e-mailadressen hierboven.

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van Windpark De Lutte. Vul je naam en e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.

6 + 2 = ?