Tijdslijn

 • 2018

  Initiatief fase - Locatie geïdentificeerd

  • Prowind start met de voorbereiding van de ontwikkeling van windpark De Lutte in de gemeente Losser.
 • 2019

  Initiatief fase - Contracten landeigenaren & concept windbeleid

  • Prowind sluit grondcontracten met de landeigenaren  in het gebied.
  • Vier samenwerkende gemeenten van Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) stellen gezamenlijk een concept windbeleid op.
 • 2020

  Initiatief fase - RES Twente

  • In maart 2020 nemen de raden van de deelnemende gemeenten de RES Twente aan. Windenergie in De Lutte maakt hier onderdeel van uit. Losser stelt dan een definitieve medewerking uit omdat niet alle vier gemeenten op één lijn zitten. Daarna besluit de provincie Overijssel de lijn van de gemeente Losser over te nemen.
 • 2022

  Initiatief fase - Medewerking provincie Overijssel

  • Gedeputeerde Staten besluit in september 2022 dat de provincie haar bevoegdheid zal uitoefenen en meewerken aan de ruimtelijke procedure van windpark De Lutte.
  • In november 2022 dient Prowind een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (kortweg: NRD) in bij de provincie. Het plan is om deze notitie samen met een participatieplan in het voorjaar van 2023 vast te stellen.
  • Op 8 december 2022 organiseert de provincie Overijssel in Losser een startbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden.
 • 2023

  Initiatief fase - lokale coöperatie

  • Natuur en Milieu Overijssel start in januari, in opdracht van de gemeente Losser, met gesprekken met geïnteresseerden over de oprichting van een lokale coöperatie voor windpark De Lutte.
 • 2023

  Planfase - Onderzoeken en vergunning

  • Na de vaststelling van de NRD (voorjaar 2023) en de zienswijzenota start Prowind met de milieueffectrapportage (MER) van het project. Naar verwachting is de MER in het najaar van 2023 klaar. Hierna vraagt Prowind de vergunning aan bij de provincie.
 • 2024 - 2026

  Besluitvorming en procedures

  • Aanvraag van vergunning
 • 2025 - 2026

  Financieren, contractering en procedures

 • 2027

  Bouw

 • 2028

  Exploitatie