fbpx

Tijdslijn

 • 2018:

  Initiatief fase - Locatie geïdentificeerd

  • Prowind start met de voorbereiding van de ontwikkeling van windpark De Lutte in de gemeente Losser.
 • 2019

  Initiatief fase - Contracten landeigenaren & concept windbeleid

  • Prowind sluit grondcontracten met de landeigenaren  in het gebied.
  • Vier samenwerkende gemeenten van Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) stellen gezamenlijk een concept windbeleid op.
 • 2020:

  Initiatief fase - RES Twente

  • In maart 2020 nemen de raden van de deelnemende gemeenten de RES Twente aan. Windenergie in De Lutte maakt hier onderdeel van uit. Losser stelt dan een definitieve medewerking uit omdat niet alle vier gemeenten op één lijn zitten. Daarna besluit de provincie Overijssel de lijn van de gemeente Losser over te nemen.
 • 2022:

  Initiatief fase - Medewerking provincie Overijssel

  • Gedeputeerde Staten besluit in september 2022 dat de provincie haar bevoegdheid zal uitoefenen en meewerken aan de ruimtelijke procedure van windpark De Lutte.
  • In november 2022 dient Prowind een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (kortweg: NRD) in bij de provincie. Het plan is om deze notitie samen met een participatieplan in het voorjaar van 2023 vast te stellen.
  • Op 8 december 2022 organiseert de provincie Overijssel in Losser een startbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden.
 • 2023

  Initiatief fase - lokale coöperatie

  • Natuur en Milieu Overijssel start in januari, in opdracht van de gemeente Losser, met gesprekken met geïnteresseerden over de oprichting van een lokale coöperatie voor windpark De Lutte.
 • 2023

  Planfase - Onderzoeken en vergunning

  • Na de vaststelling van de NRD zal deze ter inzage liggen van 6 juni tot en met 17 juli 2023. In deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden op de NRD bij de Provincie Overijssel. Hieruit volgt een zienswijzenota, die samen met de NRD en het participatieplan wordt vastgesteld. Daarna zal Prowind starten met de milieueffectrapportage (MER) van het project.
  • Naar verwachting is de MER in het voorjaar van 2024 klaar. Hierna zal Prowind starten met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag.
 • 2024:

  Besluitvorming

  • Indienen vergunningsaanvraag (Q2)
 • 2025 - 2026:

  Financieren, contractering en procedures

  • Q2 2025: Verlenen herroepelijke vergunning
  • Voorbereiding financiering
  • Contractering voor bouwfase
 • 2027:

  Bouwvoorbereiding

  • Bestellen en levertijd windturbines
 • 2028:

  Bouw

 • 2029:

  Exploitatie