fbpx

Verslag MER-inloopdag op 25 januari 2024

Op 25 januari jl. organiseerde Prowind een inloopdag in Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte over de Milieueffectrapportage (MER) van Windpark De Lutte. Vanaf 15.00 uur konden de aanwezigen in gesprek met experts van Bosch & Van Rijn en Witteveen + Bos over onder andere geluid, slagschaduw en ecologie.

Bij de bijeenkomst waren daarnaast vertegenwoordigers aanwezig van de provincie Overijssel, gemeente Losser, Natuur en Milieu Overijssel, Kr8 en Prowind om vragen te beantwoorden over het project, lokaal eigendom, de klankbordgroep, de planning en het proces.

De posters die tijdens de MER-inloopdag te zien waren met informatie over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie, lokaal eigendom en het project kunt u hier vinden.