Windpark De Lutte

Windpark De Lutte is een initiatief van Prowind. Het doel van dit project is om bij te dragen aan de energiedoelstellingen van de RES-Twente en de landelijke energietransitie. Wij willen dit tot stand brengen in samenwerking met de provincie Overijssel, een (energie)coöperatie en de inwoners van Losser. Prowind werkt graag lokaal samen en stelt het windpark open voor lokaal eigendom. Wilt u een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken, dan kunt u contact opnemen met Prowind via info@windparkdelutte.nl.

Over windpark De Lutte

Het project Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. Dit is een van de zoekgebieden die de RES-Twente heeft aangewezen voor de opwek van duurzame energie met zon- en windenergie. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van circa 6 Megawatt, met een geschatte capaciteit van het gehele park van circa 25 MW geïnstalleerd vermogen. Het windpark wekt potentieel 68.500.000 kWh per jaar op, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomgebruik van ca. 20.000 huishoudens. Het zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Tijdslijn van de planfase

 Participatie en communicatie

Waar komt het windpark te staan?

De vier windturbines van windpark De Lutte zullen in het gebied boven de grensovergang komen te staan bij buurtschap De Poppe. Zie de afbeelding hiernaast voor de posities.

Visualisaties

Kan ik ook meeprofiteren van windpark De Lutte?

Zeker! Dit zal gebeuren door middel van een lokale energiecoöperatie. De coöperatie is samen met Prowind mede-eigenaar van het windpark en deelt daarmee ook mee in de opbrengsten. In deze lokale coöperatie kunt u als inwoner van de gemeente Losser ook deelnemen, waardoor de inkomsten ook richting u zullen vloeien.

Op dit moment worden de oprichting en andere zaken rondom het lokaal eigendom verder uitgewerkt. Wilt u hier meer informatie over, of wilt u hierin meedenken? Neem dan contact op met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Hoe wilt u bij het project betrokken worden?

We willen graag weten hoe we u zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de ontwikkeling van windpark De Lutte. Zou u hiervoor een korte enquête willen invullen? In de enquête staan ook vragen over een eventuele deelname aan een klankbordgroep en een lokale coöperatie. Klik hier voor de enquête. U kunt de enquête invullen tot en met 1 oktober 2023. De uitkomst van deze enquête delen we in de volgende nieuwsbrief.

Heeft u verder opmerkingen of vragen? Dan mag u uiteraard ook altijd contact met ons opnemen via: info@windparkdelutte.nl

Het laatste nieuws

Interesse in actuele ontwikkelingen en nieuws over het windpark?

Meer informatie:

Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Dan komen we graag bij u langs. U kunt een afspraak maken met de gewenste organisatie via de e-mailadressen hierboven.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Windpark De Lutte. Vul je naam en e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.

0 + 1 = ?