fbpx

Oproep voor klankbordgroep

Klankbordgroep: onafhankelijke stem uit de omgeving

Voor het project Windpark De Lutte willen we een lokale klankbordgroep oprichten. Een klankbordgroep is een onafhankelijke groep omwonenden die de belangen van de omgeving vertegenwoordigen. De lokale leden zijn aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over het windpark. Omgekeerd is de klankbordgroep een spreekbuis voor deze belanghebbenden.

De klankbordgroep wordt door de initiatiefnemers regelmatig gevraagd om advies en feedback te geven op de plannen en actief mee te denken. De mening van de klankbordgroep wordt serieus meegewogen in de te nemen stappen in de verkenning en de eventueel daaropvolgende ontwikkel- en vergunningentrajecten en later ook bij de realisatie. Wilt u lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan een e-mail aan info@windparkdelutte.nl.