fbpx

Hadden we maar…..

Inmiddels zijn de meeste inwoners van De Lutte en omgeving op de hoogte van het windinitiatief bij De Lutte. Er loopt een procedure om te komen tot vier windmolens. Dit maakt veel los. Uitgesproken voorstanders, tegenstanders en mensen die het voor zichzelf nog niet zo goed weten komen op diverse plekken aan het woord. Het is heel begrijpelijk dat een project als deze zulke diverse geluiden losmaakt. Want dat we in Nederland moeten werken aan een duurzamere vorm van energieopwekking wordt door veel inwoners gedeeld. Voor de één is daarbij het tegengaan van klimaatverandering een grote motivatie en voor een ander de gedachte dat we als Nederland minder afhankelijk willen worden van het buitenland. Maar in welke vorm en waar dit moet landen is bij elk project weer spannend.

Ervaringen uit het verleden
We hebben daarbij in Nederland (helaas) ervaringen uit het verleden die er bij voorbaat niet toe leiden dat iedereen meteen enthousiast wordt van windmolens in de eigen leefomgeving. We kennen de voorbeelden allemaal: grote windprojecten in de eigen achtertuin, waarbij de gevoelde zeggenschap door de omgeving laag was en waarbij de winsten van het project het gebied uit vlogen. Helaas wel de lasten, maar niet de lusten. Dat kán ook anders. In het klimaatakkoord is afgesproken dat grootschalige energieprojecten zoveel mogelijk door bewoners zelf vormgegeven moeten worden. Ten minste voor 50%.

In Overijssel zijn hier al hele mooie voorbeelden van. Projecten waarbij bewoners het voortouw nemen om het project te realiseren en op die manier invloed uit kunnen oefenen op het project én op de bestemming van de winsten van het project. In Nieuwleusen en Staphorst zijn bijvoorbeeld mooie projecten gerealiseerd wat de gemeenschap jaarlijks substantiële middelen oplevert om goede dingen voor het dorp te kunnen doen. Denk hierbij aan het ondersteunen van (sport)verenigingen, het bestrijden van energiearmoede of andere initiatieven uit de gemeenschap. Kijk ook eens op de website van Nieuwleusen Synergie (https://nieuwleusensynergie.nl/) voor meer informatie hierover.

Unieke kans om het anders te doen
Het project bij de Lutte heeft het voordeel dat de commerciële ontwikkelaar (Prowind) en de overheid (provincie Overijssel) hebben afgesproken dat 50% van het project in eigendom door de lokale bevolking ontwikkeld moet worden. Hiervoor moeten echter wel mensen in de gemeenschap opstaan om hier vorm aan te willen geven. Die mensen zijn er, maar de steun hiervoor moet zeker nog groeien. En dat is logisch. Daar werk ik graag samen met de inwoners van De Lutte aan verder. Je hoeft geen voorstander te zijn van dit project om toch te beseffen dat áls ze er dan toch komen, dat de lusten dan ook voor De Lutte moeten zijn. De keerzijde is echter dat wanneer er onvoldoende mensen deze kans aangrijpen, er uiteindelijk de mogelijkheid bestaat dat er (net als bij de windmolens over de grens in Duitsland) toch weer een project in uw achtertuin verschijnt die het gebied en u als inwoner te weinig oplevert. Dat scenario kan jaren later alsnog tot veel boosheid en teleurstelling leiden. Laten we met elkaar zorgen dat dit scenario geen waarheid wordt.

Wilt u meer weten of een bijdrage leveren? Meld u dan vooral aan bij mij via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl

Leander Broere
Natuur en Milieu Overijssel