fbpx

Lokaal Eigendom Windpark de Lutte: werkgroep stelt zich voor

In navolging van het artikel over lokaal eigendom van Natuur en Milieu Overijssel (‘Hadden we maar…’), wil de werkgroep lokaal eigendom zich graag voorstellen in ’t Luutke. Een kleine groep gedreven inwoners heeft de handen ineengeslagen en werkt hard aan de vorming van een energiecoöperatie voor het geplande windpark bij De Lutte. Met de ambitie om 50% van het windpark lokaal eigendom te maken, laten deze betrokken Lutternaren zien dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan.

“Op dit moment zijn we nog maar met een klein groepje inwoners. We hebben de afgelopen maanden samen onderzocht hoe zo’n coöperatie eruit kan zien en hoe dit het welzijn van het dorp kan bevorderen. Onder begeleiding van Natuur en Milieu Overijssel, in opdracht van de gemeente, hebben we veel geleerd over het opzetten van een coöperatie en zijn we klaar voor de volgende stap.

Het oprichten van een coöperatie biedt ons de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en ervoor te zorgen dat De Lutte profiteert van de windmolens. Maar laten we eerlijk zijn: niet iedereen in De Lutte staat te springen om windmolens in onze buurt, vooral gezien hun nabijheid tot het Lutterzand. Als werkgroep begrijpen wij deze zorgen maar al te goed. Echter, we moeten ook erkennen dat de komst van windmolens reëel is en dat we als Lutternaren de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat een deel van de opbrengsten ook ten goede komt aan ons dorp. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de opbrengsten van het windpark in onze gemeenschap blijven en worden ingezet voor lokale projecten en initiatieven.

We begrijpen dat het voor sommigen moeilijk kan zijn om een bijdrage te leveren aan de oprichting van de coöperatie. Misschien ben je tegen de komst van windmolens of voel je de druk van de publieke opinie. Maar laten we niet vergeten dat als we ons niet verenigen in een coöperatie en de windmolens er toch komen, we het risico lopen dat we tegen windmolens aankijken zonder dat de opbrengsten in De Lutte terechtkomen.

We roepen inwoners van De Lutte op om betrokken te zijn en mee te werken aan de oprichting van de coöperatie. Laten we onze krachten bundelen en het verschil maken. Samen kunnen we lokaal eigendom en duurzaamheid bevorderen, terwijl we ook de belangen van De Lutte beschermen. Want alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat De Lutte Wint.”

De Werkgroep Lokaal Eigendom De Lutte