fbpx

Commissie voor de milieueffectrapportage brengt advies uit op NRD windpark De Lutte

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om te kijken naar verschillende hoogtes en plekken voor nieuwe windturbines in de gemeente Losser. Ook adviseert ze om twee windturbines vlak over de grens in Duitsland bij het onderzoek te betrekken. De provincie Overijssel heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor Windpark De Lutte.

Prowind B.V. wil drie of vier windturbines bouwen in Losser, dichtbij de Nederlands-Duitse grens. Aan de andere kant van de grens wil het bedrijf nog twee windturbines bouwen, vlak naast de windturbines in Nederland. Voordat de provincie besluit over het windpark in Nederland, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert om de keuze voor de locatie goed te onderbouwen. Dit kan door een vergelijking te maken met andere mogelijke locaties voor windenergie in de regio. Daarna moet het milieueffectrapport kijken naar verschillende opstellingen voor de windturbines op de locatie zelf. Variatie is bijvoorbeeld mogelijk in hoogte, plek en vormgeving van de windturbines. Onderzoek een variant met een focus op landschap, op natuur of juist op het verminderen van overlast voor omwonenden, schrijft de Commissie. Breng de gevolgen van verschillende keuzes goed in beeld. Ten slotte is het advies om een samenhangend plan te maken voor de windturbines in Nederland en
Duitsland en te kijken naar de optelsom van milieueffecten.

Prowind gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie. Het uitgebrachte advies is hier te vinden.
———————————————————–
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.